Selecteer uw taal

Publicaties

 Touwenparcours: Exponent-publicaties

Exponent publiceerde verschillende artikels m.b.t. touwenparcoursactiviteiten en -programma's. Deze teksten bieden zowel een goede inleiding voor leken als achtergrondkennis voor mensen die op touwenparcours actief zijn, en mogelijk onze opleidingen volgen.

Ons nieuwste artikel geeft een inzage in recente ontwikkelingen in de veiligheidseisen voor touwenparcours. Aanleiding tot deze publicatie was de herziening van de Europese norm in 2015. Die geeft (terecht) aandacht aan het veiligheidstoezicht op touwenparcours en stelt de eisen wat scherper dan voordien…

Voor een breed overzicht m.b.t. touwenparcours en veiligheid is er de volgende reeks van drie artikels in het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding van de BVLO. Het eerste artikel focust op het managen van het parcours en de bijhorende uitrusting, het tweede bespreekt de veiligheidsaspecten van het begeleiden van groepen op touwenparcours , en het derde behandelt de rol en verantwoordelijkheden van de organisator. Elk van de artikels licht ook de bijhorende Europese en Belgische regelgeving toe.

Deze artikels bieden een 'update' van een eerdere publicatie in het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding. Hoewel tien jaar ouder heeft deze basistekst zijn relevantie niet verloren. Hij heeft bovendien het voordeel veel beknopter te zijn...

De laatste tweetal jaren is er in het touwenparcourswereldje veel te doen over methoden en normen voor parcoursevacuaties. Het Exponent-standpunt daarover was onderwerp van een workshop op de ERCA-conferentie in 2013, waar zowel de conclusies als de toelichting veel bijval kregen. De 'hand-outs' hieronder geven een overzicht.

Regelgeving m.b.t. touwenparcours

Het aanbieden van touwenparcoursactiviteiten is onderwerp van toenemende regelgeving. De belangrijkste daarvan staat hier bij elkaar. Exponent-opleidingen zijn zo opgezet dat ze aan deze richtlijnen voldoen.

In België zijn vooral de Koninklijke besluiten (KB's) m.b.t. de Extreme en Actieve Ontspanningsevenementen van toepassing. Op touwenparcours gaat het vooral om 'actieve' elementen, maar ook sommige parcours bevatten ook 'extreme' elementen. Gelukkig zijn beide KB's erg gelijkend. Ze zijn hieronder beschikbaar.

 

We value your privacy

We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.